Spoznajte výhody suchej výstavby

Množstvo benefitov, ktoré dokážu celkovú výstavbu urýchliť a zjednodušiť.


Pracovné postupy suchej výstavby sa v posledných rokoch používajú čoraz častejšie. Vďačia za to množstvu benefitov, ktoré dokážu celkovú výstavbu urýchliť a zjednodušiť.

Rigips - projekty domov a sucha výstavba

Pri stavbe nových, ako aj pri rekonštrukcii starších budov klasickými stavebnými postupmi často výsledný efekt nezodpovedá zdĺhavým a prácnym procesom, ktoré sa zvykli používať. Ich nevýhodou je aj dovoz množstva stavebného materiálu a nutnosť použitia špeciálnych strojov a, samozrejme, aj následný odpadový materiál a jeho zložitejšie odstraňovanie. Aj preto sa pri stavbách a rekonštrukciách čoraz viac využívajú metódy suchej výstavby.

Pri suchej výstavbe sú najčastejšie využívanými materiálmi sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na výslednú realizáciu, no zároveň predstavujú jednoduchšie a menej prácne riešenie. Sadrokartónové dosky možno použiť na výstavbu priečok (ako predsadenú stenu), ako obklad stien rôznorodého murovacieho materiálu, ako náhradu za niekoľkovrstvovú omietku príliš nerovnej steny, na splnenie zvýšených protipožiarnych požiadaviek, na zakrytie inštalácií či na zakrytie steny napadnutej soľami a podobne.

Sadrokartón šetrí čas aj námahu

Výhodami použitia sadrokartónu ako stavebného materiálu je úspora času a nákladov, rýchle a čisté spracovanie povrchov, lepšia tepelná a zvuková izolácia obkladanej konštrukcie, lepšia protipožiarna ochrana konštrukcie, príjemný pocit pri obývaní priestorov či podpora ochrany životného prostredia.

Snáď najväčšou výhodou suchej výstavby je úspora času pri jej realizácii. A to nielen pre charakter materiálov – výstavba za použitia tehál je už zo svojej podstaty prácnejšia a zdĺhavejšia ako použitie sadrokartónových dosiek. Suchá výstavba však urýchli aj celkový proces, pri ktorom robotníci nemusia čakať na vyschnutie jednotlivých vrstiev ako pri práci s tehlami či pórobetónom a môžu plynule pokračovať v práci. V porovnaní s použitím tradičných stavebných materiálov je táto forma výstavby dvakrát rýchlejšia.

Suchá výstavba uľahčuje prácu aj pri montáži elektroinštalácií. Kým pri zavádzaní elektriny do tehlových či pórobetónových konštrukcií je potrebné používať špeciálne náradie, pokiaľ ide o konštrukcie zo sadrokartónových dosiek, elektroinštalácie si jednoducho pripravíte za zlomok času a bez použitia špeciálneho náradia.

V neposlednom rade šetria sadrokartónové dosky aj priestor. Sadrokartónové dosky zaberajú v porovnaní s tehlami či pórobetónom až o polovicu menej miesta, vďaka čomu zvyšujú úžitkovú plochu.

Rigips výstavba domov Sadrokartón oceníte počas výstavby i po nej

Konštrukcie zo sadrokartónových dosiek svoje výhody preukazujú aj po skončení výstavby či rekonštrukcie. Napríklad sadrokartónová doska Habito od Rigipsu umožňuje kotviť predmety veľmi jednoducho a iba s použitím bežných skrutiek do dreva. Už dve skrutky v doske Habito majú nosnosť až 50 kg. Táto únosnosť je úplne postačujúca na zavesenie bežnej kuchynskej linky. Pripevňovanie predmetov je dokonca možné aj s bežným ručným skrutkovačom!

Pochvaľovať si budete aj v prípade neskoršej prestavby. Sadrokartón ako materiál je ideálny na jednoduchú demontáž, za čo vďačí aj svojej nízkej hmotnosti (len 25 až 50 kg/m2). Ak sa rozhodnete v byte po čase urobiť zmeny, stena zo sadrokartónu sa dá úplne jednoducho demontovať. A zvládnu to aj úplní začiatočníci.

Nielen sadrokartón
Pri realizácii suchej výstavby ponúkajú skvelé výsledky okrem sadrokartónových dosiek aj sadrovláknité dosky. V porovnaní s ostatnými podobnými produktmi sú ľahšie, odolnejšie a hladšie. Doterajšie sadrovláknité dosky boli vyrábané monoliticky, no v praxi sa lepšie osvedčili trojvrstvové platne typu Rigidur.

Trojvrstvové sadrovláknité dosky Rigidur sú vyrobené zo sadry, perlitu, keramzitu a papierových vlákien. Ich lícová vrstva má tvrdý a príjemne hladký povrch, ktorý sa vďaka vysokej odolnosti proti obrúseniu nezvykne poškodiť ani pri stavbe priečky. Stredná vrstva obsahuje prímesi, ktoré slúžia na redukciu hmotnosti. Mechanickú odolnosť dosky zabezpečuje spodná vrstva s vyšším obsahom vlákien. Sadrovláknité dosky Rigidur majú univerzálne použitie. Možno ich použiť na nosné steny stavieb, ako vnútorné, deliace či predsadené steny, ale aj na podlahy či do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napríklad do kúpeľní.

Suché materiály ako ekologické riešenie
Ako už názov nasvedčuje, delenie výstavby na mokrú a suchú súvisí s množstvom vody, ktoré sa pri stavebných procesoch použije. Pri využití klasických materiálov, ako sú tehly alebo pórobetón, sú potrebné stovky litrov vody, čo je priam neporovnateľné so suchou výstavbou či rekonštrukciou, ktoré vyžadujú len niekoľko litrov. To je rozhodne benefit pre každého, komu záleží na prírodných zdrojoch.

Úspora vody však nie je ani zďaleka jediným ekologickým benefitom suchej výstavby. Na prácu so sadrokartónovými stenami, podlahami alebo podhľadmi je celkovo potrebné oveľa menšie množstvo materiálov. S tým súvisia aj náklady na dopravu, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu znížiť až o 15 %.
Mokrá vs. suchá výstavba – ako vyzerá porovnanie v praxi?
Divízia Rigips pripravila a zrealizovala test, v ktorom porovnávala konštrukcie zhotovené z materiálov používaných pri tradičnom  mokrom spôsobe výstavby, teda tehlu a pórobetón, s konštrukciou z vysokopevnostných sadrokartónových dosiek Habito od Rigipsu. Všetky tri konštrukcie výrobcovia odporúčajú ako medzibytové priečky a ich nepriezvučnosť je vo všetkých troch prípadoch minimálne 53 dB. Následne porovnávala tri konštrukcie priečok odporúčané ako vnútrobytové. Všetky tri technológie sa testovali až po finálnej povrchovej úprave, vrátane osadenia elektroinštalácií a dverí v rovnakom rozsahu.

Suchá výstavba, teda sadrokartónová konštrukcia z dosiek Habito, je najtenšia, najľahšia a najlepšie tlmí hluk. Pri realizácii bolo možné vidieť vysokú efektivitu a časovú úspornosť suchej výstavby oproti tehlám a tvárniciam. Rýchlejšie prebehla aj montáž elektroinštalácií do sadrokartónovej steny.

Po dokončení hrubej stavby bolo pri tehlách a tvárniciach potrebné pristúpiť k technologicky náročnému omietaniu, čo je časovo aj finančne náročnejšie riešenie. Na druhej strane, konštrukcie z dosiek Habito bolo možné tmeliť bez brúsenia v kvalite Q3, pričom výsledkom bol krásny hladký povrch aj bez použitia penetrácie. Kotvenie predmetov do sadrokartónu bolo tiež omnoho jednoduchšie a dalo sa vykonať aj bez predvŕtania s bežnými skrutkami do dreva.

Rozdiely boli aj v použitom materiáli a jeho ekologickej šetrnosti. Na stavbu bolo pri realizácii testu privezených 11,5 t materiálu, z čoho iba 8 % tvoril materiál
na suchú výstavbu. Z ceny stavby v tomto rozsahu je možné oproti tradičným technológiám ušetriť až 15 % celkových nákladov vrátane nákladov na dopravu. Pokiaľ ide o použitie vody, z celkových 817 l pitnej vody, ktorá bola použitá na všetky tri projekty, iba 10 l bolo použitých na realizáciu sadrokartónovej priečky suchou technológiou, a to už aj vrátane umývania náradia.

Výhody suchej výstavby sú teda nepopierateľné. Pozrieť si realizáciu testu a presvedčiť
sa o benefitoch môžete vo videu na Youtube kanále Rigips Slovensko
www.rigips.sk    


      


 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam