Inteligentné domy

Inteligentné domy prinášajú moderné technológie znižujúce prevádzkové náklady a zvyšujúce bezpečnosť.

inteligentny rodinný dom
 
Inteligentnú domácnosť, najnovšie pomenovanú ako smart, majú už mnohí Slováci, za vyspelým svetom však zaostávame. Kým na Slovensku sa podiel inteligentných domov pohybuje rádovo v jednotkách percent, napr. v Nemecku sú to z celkového počtu domácností až desiatky percent a očakáva sa, že do niekoľkých rokov sa tento podiel ešte znásobí.

Inteligentná elektroinštalácia

Elektrina je súčasťou každého domu. Nové technológie z oblasti automatizácie výroby, ako aj iných oblastí života prenikli do rodinných domov a ich klasických elektroinštalácií. Vznikli zaujímavé systémy a aj spôsoby ich ovládania.

Smart domácnosti môžeme v podstate rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou skupinou sú takzvané IoT gadgets. Tieto jednoúčelové zariadenia vám v domácnosti umožnia na diaľku ovládať jedno, prípadne niekoľko málo svetiel alebo zásuviek, termostat dokáže obmedzene riadiť hlavicu na radiátore a pod. Takýto systém sa tvári smart, ale inteligentná inštalácia je o niečom viac. Tou druhou kategóriou sú komplexné a autonómne smart home riešenia. IoT gadgety navyše potrebujú na ovládanie internet a cloudovú podporu, pričom autonómny systém je možné ovládať aj bez nich, cloudové funkcie sú však aj tu samozrejmosťou.

V neposlednom rade je tu otázka odolnosti proti kybernetickým útokom. Smart systém má nástroje na zabezpečenie inštalácie, pri IoT gadgetoch vzhľadom na ich charakter je úroveň ochrany otázna.

 

inteligentna elektroinštalácia v rodinnom dome

Systémová (inteligentná) elektroinštalácia

Zmyslom systémovej elektroinštalácie, označovanej aj ako inteligentná elektroinštalácia, je prepojiť technológie v rodinnom dome s cieľom zjednotiť a uľahčiť ich ovládanie. Prepájajú sa svetlá, zásuvky, žalúzie, vykurovanie, klimatizácia, brány, alarm, zavlažovanie... Všetko sa ovláda vypínačmi v miestnostiach alebo mobilnými aplikáciami v smartfónoch a tabletoch priamo v dome, či na diaľku cez internet. Jednou z posledných noviniek, ktoré smart domácnosti prinášajú, je hlasové ovládanie. Vďaka hlasovým službám, akými sú napríklad Alexa od Amazonu, Siri od Apple či Google Assistant, už dokážete ovládať svoj domov hlasovými povelmi.

Ideálne ovládanie je ale žiadne, teda také automatické, ktoré sa prispôsobuje rytmu vášho denného života. Preto každý systém obsahuje rôzne snímače alebo využíva snímače iného systému, napríklad alarmu alebo vykurovania, a je programovateľný.

Zostavenie systému

Keďže zmyslom inteligentnej inštalácie sú navzájom prepojené technológie, má význam hovoriť o istej minimálnej konfigurácii. Ako minimum je možné uvažovať napríklad o ovládaní osvetlenia, tieniacej techniky a vybraných zásuviek, ozónovej regulácii teploty, prepojení s alarmom, ovládaní smart tlačidlami a aplikácii v smartfóne.

Ako sa bude takýto systém správať

Osvetlenie v obývačke: napr. dva svetelné obvody budú stmievané, všetky ostatné budú spínané. Ich celkové ovládanie môžeme nechať na svetelné scény. Je tak možné navodiť príjemnú svetelnú atmosféru (na večeru alebo sledovanie TV) navolením svetiel, ktoré majú svietiť, prípadne aj ich  intenzitu, uložiť a následne vyvolávať takto vytvorené svetelné scény. Svetelné scény možno aktivovať smart tlačidlami (vypínačmi) pri vstupe do miestností, hlasovým povelom a pod.

Osvetlenie na chodbách bude spínané pohybovými snímačmi, ktoré môžu byť súčasťou bezpečnostného systému, takže nie sú potrebné ďalšie snímače. Zopnutie osvetlenia na chodbách môže byť podmienené intenzitou prirodzeného svetla v kombinácii s časom. Pri odchode z domu sa všetko osvetlenie vypína, vonkajšie osvetlenie sa zapne a neskôr po nastavenom čase sa vypne. Podobná funkcia vypne všetko osvetlenie pri spánku tlačidlom vedľa postele. Počas neprítomnosti je možné spustiť tzv. simuláciu prítomnosti zopínaním a vypínaním svetiel v miestnostiach a odstrašiť tak potenciálnych záškodníkov. Pri narušení a spustení poplachu je možné spustiť celý rad príkazových sekvencií, napríklad zapnúť vonkajšie aj vnútorné osvetlenie a vytiahnuť žalúzie.


 

 

Tieniaca technika: žalúzie (rolety) sú tiež ovládané smart tlačidlami (vypínačmi), ktoré môžu byť rovnaké ako pre osvetlenie. Žalúzie môžu byť riadené jednotlivo alebo po skupinách a tiež môžu byť súčasťou svetelných scén. Zmenu nastavenia scén vykoná používateľ jednoducho, a to zvyčajne dlhým zatlačením príslušného tlačidla. Chod žalúzií je štandardne v automatickom režime a je riadený poveternostnou jednotkou podľa vonkajšej intenzity osvetlenia, smeru slnka, súmraku, rýchlosti vetra alebo časového programu. Automatický režim tienenia podporuje vnútornú reguláciu teploty. V lete tienením a zabraňovaním vnútornému prehriatiu a v zime dohriatím priestoru slnečnými lúčmi. Ak vám automatický režim nevyhovuje, vždy je možné aj ručné ovládanie systémovými tlačidlami.

Teplotná regulácia: základná regulácia sa vykonáva pomocou kotla/tepelného čerpadla s vlastným regulátorom na základe ekvitermickej krivky vonkajšej teploty. Inteligentná inštalácia vie zónovo riadiť teplotu v miestnostiach reguláciou termoventilov v rozdeľovačoch kúrenia/chladenia alebo na radiátoroch na základe teploty zo smart tlačidiel, pričom zo sumáru požiadaviek z jednotlivých miestností zadáva povel na útlm a normálny chod kotla/tepelného čerpadla.

Elektrický zabezpečovací systém – alarm: smart inštalácia využíva snímače a stavy alarmu a systémy sú navzájom prepojené. Snímače pohybu sa budú využívať v odkódovanom aj zakódovanom stave. V odkódovanom stave na zapínanie osvetlenia na chodbách, v zakódovanom na stráženie. Inteligentný systém bude informovaný o stave alarmu. Štandardné sú informácie: zakódované/odkódované, poplach, požiar, porucha. Tieto informácie vstupujú do rozhodovacieho procesu inteligentnej inštalácie a vyvolávajú alebo podmieňujú spustenie scén. Napríklad pri odchode z domu stačí zakódovať alarm, inteligentný systém potom prechádza do útlmového režimu, povypína svetlá, stiahne žalúzie a spustí program simulácie prítomnosti. Systémy sa navzájom podporujú a zvyšujú bezpečnosť aj komfort.

Inteligentnú inštaláciu možno ovládať smart tlačidlami, veľmi podobnými bežným vypínačom. Účelné je vybrať primeraný počet vypínačov, maximálne využívať scény a špeciálne funkcie vyvolávať cez smartfón alebo tablet, prípadne hlasom. Automatické ovládanie dáva povely na základe nastavených algoritmov a informácií z rôznych snímačov (pohyb, slnko, súmrak, vietor).

 

Ďalšie možnosti

Inteligentná inštalácia je flexibilná a prispôsobivá. Zmeny sa vykonávajú v užívateľskom softvéri jednoducho, možnosti však súvisia s modulmi, ktoré sú inštalované prevažne v rozvádzači. Každý systém je možné zostaviť individuálne podľa požiadaviek domu a navrhnúť systémovú kabeláž a inštaláciu tak, aby dokázali vykonávať aj ďalšie funkcie.

Napríklad: centrálne vypínanie zásuviek, ovládanie vstupných a garážových brán, riadenie ohrevu vonkajších plôch, žľabov a vpustí, ovládanie motorických okien a dverí, ovládanie klimatizácie a rekuperácie, riadenie vlastného vodného hospodárstva a zavlažovania či snímanie úniku plynu a vody a požiaru. Možná je aj integrácia multimédií, domáceho videovrátnika, kamerového systému a ich vizualizácia na TV, dotykových paneloch alebo smartfónoch. Zaujímavá je aj oblasť merania spotreby energií, ako sú elektrina, voda a plyn, a tiež integrovanie vlastných zdrojov elektrickej energie, ako fotovoltické články, motorgenerátory a záložné UPS zdroje. Váš dom tak získa úplne iný rozmer.

Investičné náklady

V porovnaní s klasickou elektroinštaláciou sa investičné náklady navýšia asi dvojnásobne. V porovnaní s celkovou výškou investície na výstavbu rodinného domu sa však inštalovanie inteligentného systému s popísanými základnými možnosťami prejaví v navýšení ceny rádovo len o pár percent.
 

Navrhnutie systému – realizačná projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia systémovej elektroinštalácie sa vypracováva vždy na mieru. Úvodný projekt na stavebné povolenie je použitý ako východiskový podklad pre ďalšie konzultácie a prípravu maximálne účelového návrhu.

projekt inteligentneho rodinneho domu


Obsahom dokumentácie sú zapojenia svetelných, zásuvkových, tieniacich a ostatných ovládaných silových obvodov vrátane slaboprúdových rozvodov a potrebných komunikačných prepojení ako aj schémy rozvádzača so všetkými potrebnými modulmi a budúcou rezervou na ďalšie rozširovanie.

Spolupráca systémov je textovo popísaná a nechýba ani stanovenie požiadaviek na inštalované elektrozariadenia a spotrebiče v jednotlivých priestoroch. Priložené tabuľky obsahujú potrebné materiálové položky. Elektroinštalácia je navrhovaná v systémoch iNELS a Schneider Electric KNX . 

V každom projekte rodinného domu prezentovaného v tomto katalógu je možné vytvorenie vlastnej konfigurácie systému a tomu zodpovedajúcej dokumentácie. Cenu a termín dodania projektu inteligentnej inštalácie si možno dohodnúť individuálne po osobnej konzultácii.
 

 

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam