Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Kontakt

PROmiprojekt

AdresaTelefón
E-mail
PROmiprojekt, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

+421 2 546 302 05
+421 2 546 302 04
+421 911 152 886
+421 905 442 486

promi@promiprojekt.sk
projekcia@promiprojekt.sk
 

Stavebniny PROmiprojekt  

Adresa


Telefón


E-mail
Stavebniny Promiprojekt
Areál PD
48.331400, 16.980155
900 51 Zohor
okres Malacky

+421 915 897 897
+421 905 442 486

stavebniny@promiprojekt.sk
promi@promiprojekt.sk
 

Fakturačné údaje

Fakturačná adresaIČO
DIČ
IČ DPH
PROmiprojekt, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

35894431
2021865439
SK2021865439
 

Bankové spojenie ČSOB 

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
4001558725/7500
SK04 7500 0000 0040 0155 8725
CEKOSKBX
 

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
0189830808/0900
SK56 0900 0000 0001 8983 0808
GIBASKBX
 

Napíšte nám

 

Odoslaním vašich osobných údajov vyjadrujete príjemcovi súhlas s ich spracovaním. Spracovaním osobných údajov zaslaných cez kontaktný formulár sa rozumie ich zaslanie, ako e-mailovej správy na e-mailovú adresu prijímateľa. V žiadnom prípade nebudú uložené inde, ako e-mailovej schránke prijímateľa. Účelom spracovania vašich osobných údajov je možnosť vás spätne kontaktovať, ako potenciálneho zákazníka. Všetky e-mailové správy s vašimi osobnými údajmi budú na vašu žiadosť vymazané. To sa týka aj predošlých správ s rovnakými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvané prijímateľom sú: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

Prijímateľ: PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
E-mailová adresa prijímateľa: promi@promiprojekt.sk
Potenciálny zákazník: Osoba, ktorú identifikujú odoslané údaje

Toto oznámenie je povinné v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európsej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 
Odoslať e-mail
 

 
 
 

Spolupracujúci sprostredkovatelia predaja typových projektov

 

Banská Bystrica 

Ing. Marián Svrčok - SLOVING PROJEKT
Javornícka 8
974 11 Banská Bystrica

+421 48 417 65 75
+421 903 517 359
marian.svrcok@slovingprojekt.sk

Galanta 

Stanislav Vaverka
Krásna 1123/99
924 01 Galanta

+421 31 780 37 39
+421 905 243 731
v-real@stonline.sk

Košice 

Ing. Jozef Rybár
Výstavby 2
040 11 Košice

+421 905 117 601
rybarsk@atlas.sk
 

Levice 

Ing. Jozef Kúdeľa - JK projekt
Šafárikova 1
934 01 Levice

+421 903 376 951
jkprojekt@jkprojekt.sk

Lučenec 

Michal Kamenský
L. Svobodu 10
984 01 Lučenec

+421 917 884 955
kamensky@egal.sk

Malacky 

Ing. arch. Martin Sládek
Malé námestie 6
901 01 Malacky

+421 903 342 522
sladekpro@gmail.com
 

Martin 

Bc. Ľubica Babinská - Ľubica Babinská ĽUBA
kanc. Vajanského nám. 1
036 01 Martin

+421 905 960 241
lubica.babinska@gmail.com

Nitra 

Ing. Jiří Bárta - SOAR
951 43 Čakajovce 61

kanc. Piaristická 1
949 01 Nitra

+421 37 779 33 19
+421 910 577 830
soarbarta@gmail.com

Nové Zámky 

Ing. Jozef Flimel
Jantárová 10408/25
940 02 Nové Zámky

+421 907 480 934
flimeljozef2@gmail.com
 

Nové Mesto nad Váhom 

Ing. Michal Horák - Procer s.r.o.
Slovanská 2718/1
951 01 Nové Mesto nad Váhom

+421 944 155 788
horak@procer.sk

Prešov 

Ing. Jaroslava Komárová - B&K company, s.r.o.
Kotrádová 6
080 01 Prešov

+421 905 636 741
komarova@bkcompany.sk

Považská Bystrica 

Ing. Michal Jágrik - STAVING
Stred 60/55
017 01 Považská Bystrica

+421 903 715 495
promi.pb@gmail.com
 

Šamorín 

Ing. Ján Fašanga - PRIVILEG.SK, s.r.o.
Veterná 2283/43
931 01 Šamorín

+421 905 769 912
info@privileg.sk

Topoľčany 

Vladimír Opačitý - VOPA
Jurkoviča 2419
955 03 Topoľčany

+421 38 532 17 38
+421 905 648 231
vopa@vopa.sk

Trebišov 

Ing. Juraj Danko
J. Kostru 1
075 01 Trebišov

+421 905 693 480
+421 918 188 196
projekciadanko@gmail.com
 

Trenčín 

Ing. Peter Uher
T. Vansovej 2757/1
911 08 Trenčín

+421 902 911 134
peter.uher78@gmail.com

Vrbové 

Ing. Janka Karlíková
Parková 664/6
922 05 Chtelnica

+421 915 799 086
karlikova1951@gmail.com

Žilina 

Ing. Marián Franek - ADEN-SK, s.r.o.
Na Priekope 114/53
010 01 Žilina

kanc. Andreja Kmeťa 310/28
010 01 Žilina

+421 905 871 614
+421 905 259 505
aden@aden.sk