Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Čo obsahuje stavba domu na kľúč

Dátum vytvorenia: 23.10.2020
 

CENA REALIZÁCIE NA KĽÚČ
 

Rozpočtové náklady pri výstavbe rodinného domu na kľúč sú iba informatívne. Konečná cena je závislá od druhu a ceny použitého stavebného materiálu a od ceny práce realizačných firiem. Celková cena na kľúč zahŕňa:


zemné práce, štrkový podsyp pod základy

základové konštrukcie (základové pásy a pätky) a základová doska vystužená KARI sieťou

hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov s penetračným náterom

obvodové nosné murivo hr. 380 mm alebo hr. 300 mm

vnútorné nosné murivo hr. 300, hr. 240, hr. 200 mm

vnútorné deliace priečky hr. 115 mm, hr. 140 mm alebo hr. 175 mm.

montované keramické a železobetónové monolitické preklady

montovaná betónová, alebo monolitická železobetónová stropná konštrukcia

monolitická železobetónová schodisková konštrukcia

drevený priehradový väzníkový krov, alebo drevený krov s protiplesňovým a protipožiarnym nástrekom

strešný plášť z betónových alebo pálených škridiel vrátane doplnkov (alt. plechová krytina)

strešná PVC fólia s kompletnou skladbou pri plochých strechách

klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu

komínový systém z tvárnic a šamotových vložiek (alt. nerezový komín)

vonkajšie plastové okna, dvere a garážové vráta

strešné okna a sklápacie stropné schody v podkroví

vnútorné inštalácie – vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia

vnútorné vápennocementové štukové omietky stien a stropov, maľby stien a stropov (2 x biela)

tepelná izolácia podláh, betónová mazanina podláh vystužená KARI sieťovinou

tepelná izolácia strechy v stropoch a podkroví hr. min. 350 mm

sadrokartónový podhľad s parozábranou. maľba stropov (2 x biela)

kompletné podlahové kúrenie (alt. doskové a rebríkové vykurovacie telesá)

kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV, alternatívne tepelné čerpadlo vzduch – voda

zateplenie obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hr. min.140 mm

vonkajšia silikátová škrabaná omietka, soklová omietka MARMOLIT

vonkajší obklad (kamenný obklad, klinker, obklad s fasádnych dosiek)

vnútorné keramické obklady v sanitárnych priestoroch a v kuchyni

podlahy z keramickej dlažby v sanitárnych priestoroch a v kuchyni

komplet sanitárne zariaďovacie predmety vrátane armatúr

komplet elektroinštalácia vrátane koncových prvkov (vypínače, zásuvky,)

podlaha z laminátových parkiet v obytných miestnostiach

obloženie schodiskových betónových stupňov drevenými doskami

bezprašný náter podlahy v garáži a skladoch

interiérové dvere s obložkovou zárubňou

vnútorné a vonkajšie zábradlia schodísk a balkónov

odkvapové chodníky zo zámkovej dlažby šírky 700 mm

terasa a vstup zo zámkovej dlažby

rekuperačná jednotkaPOZNÁMKA:

V orientačnej cene výstavby nie sú zahrnuté svietidlá, kuchynská linka, krbové teleso, slaboprúdové rozvody elektroinštalácie, vonkajšie prípojky inžinierskych sieti.

 


CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCNE

Cena výstavby svojpomocne zahŕňa všetky položky z ceny výstavby na kľuč po odpočítaní ceny práce. Cena svojpomocné je v podstate kompletná cena za materiál použitý pri výstavbe domu.