Čo obsahuje stavba domu na kľúč

Súpis prác zahrnutých vo výstavbe rodinného domu na kľúč

CENA REALIZÁCIE NA KĽÚČ ZAHŔŇA: 
 

 

Rozpočtové náklady na výstavbu rodinného domu na kľúč uvedené pri každom projekte rodinného domu sú iba orientačné. Konečná cena závisí od druhu a ceny použitého stavebného materiálu, od ceny práce realizačných firiem a iných faktorov ovplyvňujúcich priebeh výstavby. Celková cena typového projektu na kľúč zahŕňa:

 

zemné práce, štrkový podsyp pod základy
základové konštrukcie (základové pásy a pätky) a základová doska vystužená KARI sieťou
hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov s penetračným náterom
obvodové nosné murivo hr. 380 mm alebo hr. 300 mm
vnútorné nosné murivo hr. 300, hr. 250, alebo hr. 200 mm
vnútorné deliace priečky hr. 175 mm, hr. 140 mm alebo hr. 115 mm.
montované keramické a železobetónové monolitické preklady
montovaná betónová, alebo monolitická železobetónová stropná a schodisková konštrukcia
● drevený priehradový väzníkový krov, alebo drevený krov s protiplesňovým a protipožiarnym nástrekom
strešný plášť z betónových alebo pálených škridiel vrátane doplnkov (alt. plechová krytina)
strešná PVC fólia s kompletnou skladbou pri plochých strechách
klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
komínový systém z tvárnic a šamotových vložiek (alt. nerezový komín)
vonkajšie plastové okna, dvere a garážové brány
strešné okna, sklápacie stropné schody, svetlíky a svetlovody
vnútorné ZTI inštalácie – vodovod, kanalizácia, plynovod
● kompletná elektroinštalácia vrátane slaboprúdových rozvodov
● kompletné ústredné kúrenie (podlahové, alt.doskové a rebríkové vykurovacie telesá) 
● nútené vetranie s rekuperáciou, solárne panely 
● vnútorné vápennocementové štukové omietky stien a stropov, maľby stien a stropov (2xbiela)  
tepelná izolácia podláh, betónová mazanina podláh vystužená KARI sieťovinou
tepelná izolácia strešných a stropných konštrukcií
sadrokartónový podhľad s parozábranou. 2x biela maľba 
● kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV, alternatívne tepelné čerpadlo 
● kompletný vonkajší zatepľovací systém vrátane obkladov 
● vnútorné keramické obklady a dlažby v sanitárnych priestoroch
● kompletné sanitárne zariaďovacie predmety
● podlaha z laminátových parkiet v obytných miestnostiach
● interiérové dvere s obložkovou zárubňou
● vnútorné a vonkajšie zábradlia schodísk a balkónov
● terasy a chodníky zo zámkovej dlažby, odkvapové chodníky
 

POZNÁMKA:

V orientačnej cene výstavby nie sú zahrnuté svietidlá, kuchynská linka, krbové teleso, vonkajšie pípojky inžinierskych sietí, oplotenie, terénne úpravy a nadštandarné stavebné materály.

 

CENA MATERIÁLU 

Cena materiálu zahŕňa všetky položky z ceny výstavby na kľuč po odpočítaní ceny práce. Je to kompletná cena za materiál použitý na výstavbu rodinného domu.

 

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam