Výstavba rodinného domu

Samotná výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces.Pred samotným začatím prác, by mal mať každý stavebník rozhodnuté, akým spôsobom chce stavať.

   Výstavbu je možné realizovať viacerými spôsobmi.  V predchádzajúcich článkoch sme Vás oboznámili o činnostiach a procesoch ešte pred samostatnou výstavbou.

   Máte pekný slnečný pozemok, vybrali ste si vysnívaný rodinný dom, stavebný úrad Vám vydal stavebné povolenie a chcete začať stavať ... .

   Samotná výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces. Pre mnohých z Vás je to jedno z najvážnejších rozhodnutí, ktoré Vás bude sprevádzať počas ďalšieho života. Preto je potrebné výstavbu rodinného domu vopred naplánovať, pripraviť. Ešte pred samotným začatím prác, by mal mať každý z Vás jasno, akým spôsobom chce stavať, a aké materiály a technológie chce použiť pri výstavbe. Výstavbu je možné realizovať viacerými spôsobmi.

    Najlacnejším spôsobom je výstavba svojpomocne. Je vhodná pre staviteľov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na výstavbu domu realizačnou firmou. Tento spôsob je síce najlacnejší, ale časovo dosť náročný. Vyžaduje si veľkú zručnosť a odbornú zdatnosť. Na druhej strane môžete kedykoľvek výstavbu prerušiť, pozastaviť z dôvodu nedostatku financií. Realizovať stavbu svojpomocne Vám v žiadnom prípade neodporúčame bez odborného stavebného dozoru, ktorý je vlastne garantom Vašej práce.

   Postaviť celý rodinný dom svojpomocne v dnešnej pretechnizovanej dobe je takmer nereálne. Je lepšie čiastočnú svojpomocnú výstavbu kombinovať s dielčími subdodávkami. Hlavne inštalácie ako elektrika, plynovod, kanalizácia, vodovod a niektoré dokončovacie práce dnes už nie je možné zrealizovať bez odborných vedomostí a praktických zručností. Preto je vhodné prenechať tieto práce na odborníkov. Aj tu je dobre mať na stavbe odborný stavebný dozor, ktorý skontroluje a prevezme jednotlivé subdodávky.

    Zadať realizáciu rodinného domu stavebným firmám môžete dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je realizácia prostredníctvom jednotlivých subdodávok malých firiem a remeselníkov. Stavebný dozor v tomto prípade plní skôr funkciu manažéra, zástupcu investora, ktorý jednotlivé firmy koordinuje, usmerňuje, kontroluje, zabezpečuje plynulosť výstavby a preberá jednotlivé zrealizované subdodávky. Tento spôsob výstavby je síce o niečo lacnejší ako výstavba na kľúč, ale hlavnou nevýhodou je, že záručná doba na jednotlivé časti (subdodávky) začína plynúť hneď po ich odovzdaní. Niekedy sa potom stáva, že záručná doba skončí skôr ako investor dom vôbec obýva. Pri realizácií stavby rodinného domu v subdodávkach má investor spolu so stavebným dozorom rozhodujúci podiel na celkovom úspešnom dokončení diela. Preto absolútne neodporúčame realizovať stavbu týmto spôsobom bez koordinátora (stavebný dozor), ktorý je takmer každý deň na stavbe a má celkový prehľad o všetkých prácach, dodávkach a termínoch.

    Pre stavebníkov, ktorí z časových dôvodov nevedia byť často na stavbe, riadiť a koordinovať jednotlivé práce, je potom lepšie dodávku stavby rodinného domu zadať jednej firme na kľúč. Dôležité je vybrať si správneho dodávateľa stavby. Výberu vhodnej stavebnej spoločnosti je potrebné venovať veľkú pozornosť. Na trhu je dnes nespočetné množstvo rôznych stavebných spoločností, firiem až po živnostníkov, ktorí ponúkajú výstavbu rodinných domov. Určite je veľmi ťažké nájsť tú správnu firmu. Výhodne je urobiť si malý konkurz. V každom projekte by mal byť výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky. Cenová ponuka by mala byť iba jedným z viacerých faktorov, na základe ktorých si firmu vyberiete. Často sa ale stáva, že investor si ponuky ani poriadne neprezrie a hneď vyberie najlacnejšiu firmu bez ďalšieho overenia a hľadania. Každá dobrá firma by mala priložiť k cenovej ponuke aj zoznam realizovaných stavieb, na základe ktorého môžete nezávisle osloviť predchádzajúcich stavebníkov. Na základe daných preferencií zistíte, ako firma dodržiavala termín a cenu dodávky, aká bola ich kvalita práce a pod. Vďaka týmto informáciam sa dokážete vyhnúť špekulatívnym a nesolídnym stavebným spoločnostiam. Aj pri výstavbe domu na kľúč je vhodné si zabezpečiť nezávislý technický dozor, ktorý Vás odborne zastupuje v komunikácií s dodávateľom stavby. Preberá jednotlivé dielčie dodávky, kontroluje kvalitu a dodržiavanie harmonogramu jednotlivých prác. V porovnaní s predchádzajúcou alternatívou investor nemusí organizovať množstvo výberových konaní a uzatvárať viacero čiastkových zmlúv. Záruka stavby začína plynúť až po kompletnom odovzdaní stavby.
          

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam