Page 2 - KATALOG_VIII_pdf
P. 2

S NAMI


                                                                      BÝVATE


                                                                      PRVÍ                                                                      HYPOTÉKA V PREDSTIHU


                                                                       V ČSOB vám hypotéku schválime v predstihu,
                                                                       a keď nájdete ideálne bývanie, môže byť hneď vaše.                                                                    Ak klient uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, má právo na
                                                                    špecifikovanie nehnuteľností objektu úveru/predmetu zabezpečenia až po dobu 6 mesiacov od
                                                                    dátumu podpisu zmluvy o úvere na bývanie. Špecifikácia je možná najskôr 2 mesiace od podpisu
                                                                    úverovej zmluvy. V prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o špecifikácii nehnuteľnosti do
                                                                    6 mesiacov, úverový vzťah zaniká. Banka si vyhradzuje právo neakceptovať vybratú nehnuteľnosť
                                                                    ako objekt úveru/predmet zabezpečenia. V takom prípade je nutné doložiť novú nehnuteľnosť
                                                                    v uvedenej lehote vyhradenej na špecifikovanie nehnuteľnosti.


                                                                 COB 21-008-36 HYPO inzercia 220x280 rodinne domy.indd  1                            09/11/2021  11:08
   1   2   3   4   5   6   7