cookies

Cookies
 
Prevádzka tejto webovej stránky www.promiprojekt.sk (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou PROmiprojekt s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava. Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov, aplikácií a cookies. 
 
1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami neposkytnú. Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu. Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  
 
2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že PROmiprojekt nenesie akúkoľvek zodpovednosť za webové stránky tretích strán.
 
3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových, službách, môžu byť zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To môže zahŕňať typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP), jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.
 
Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky PROmiprojekt  zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

PROmiprojekt využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server, keď niekto navštívi stránku. 

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
 
4. Povolenie, zakázanie cookies 
Máte možnosť spravovať cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite vrátane svojho prehliadača. Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, máte možnosť zvoliť: 1. Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú všetky cookies zakázané.
 
5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie môže využívať PROmiprojekt analytický software. Tieto informácie sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší. Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. PROmiprojekt nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.
 
Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.
 
Kontakt: 
PROmiprojekt s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Tel:  02/546 302 04
e-mail: promi@promiprojekt.sk
 
 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam