Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Objednávka zmeny typového projektu rodinného domu

 

Pred vyplnením tejto objednávky nás prosím telefonicky kontaktujte na tel. čísle +421 911 152 886, aby sme spoločne prekonzultovali všetky potrebné detaily a dohodli sa na ich spracovaní. Objednávky vyplnené bez konzultácie s nami nebudú akceptované. Telefonické konzultácie vám radi poskytneme v čase 8-15 hod počas pracovných dní.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

 

 
Prosím uveďte všetky informácie potrebné pre vypracovanie zmien v typovom projekte, tak ako ste ich s nami vopred telefonicky prekonzultovali. Vašu objednávku po odoslaní skontrolujeme, bude Vám odoslaný e-mail o cene zmeny a termíne dodania zmeny a objednávka sa stane záväznou po Vašom potvrdení.
 

Informácie o objednávateľovi (fakturačné údaje)

 

Uveďte údaje firmy, ak si prajete vystaviť objednávku na firmu.

 

 

Korešpondenčná adresa

 

Investor

Spoluinvestor

 
 
 

Týmto udeľujem spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 894 431 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) SÚHLAS na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónny kontakt a údaje o objednanom diele vrátane miesta výstavby

Na účel marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb Prevádzkovateľom na moju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.promiprojekt.sk/zrusenie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu desiatich rokov od jeho udelenia. Beriem na vedomie, že ďalšie informácie o spracúvaní mojich osobných údajov nájdem na adrese: www.promiprojekt.sk/poucenie-o-spracovani-osobnych-udajov

 

Týmto udeľujem spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 894 431 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) SÚHLAS na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónny kontakt a údaje o objednanom diele vrátane miesta výstavby

Na účel poskytnutia mojich osobných údajov obchodným partnerom – sprostredkovateľom (ďalej len „Sprostredkovateľ“) aby spracúvali moje osobné údaje a zasielali mi marketingové materiály a ponuky na poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s výstavbou rodinných domov. Zoznam Sprostredkovateľov je dostupný tu:

Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.promiprojekt.sk/zrusenie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu desiatich rokov od jeho udelenia. Beriem na vedomie, že ďalšie informácie o spracúvaní mojích osobných údajov nájdem na adrese: www.promiprojekt.sk/poucenie-o-spracovani-osobnych-udajov